Україна на стародавніх картах. Кінець XV-перша половина XVII ст. – це спеціальне дослідження з картографії України для джерелознавців істориків географів краєзнавців. На основі архівних матеріалів та коллекцій систематизовано комплекс стародавніх зображень на картах українських земель кінця XVI – першої половини XVII ст.

Альбом “Україна на стародавніх картах” включає репродукції західноєвропейських середньовічних карт із зображенням території України що зберігаються у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В альбомі подані в хронологічному порядку 83 карти із зображенням українських земель що були видані од кінця XV до середини XVII ст. Факсиміле стародавніх карт доповнені ґрунтовними описами українською та англійською мовами.

Альбом з репродукціями стародавніх карт продовжує започатковану в Україні традицію перевидання факсимільних картографічних творів що мають історичне та наукове значення.