ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання Екскурсійних послуг (вступає в силу після здійснення замовлення Екскурсійних послуг Екскурсантом на сайті https://interesniy.kiev.ua/)

ФО-П Ліщук Юлія Миколаївна (03142, м. Київ, Святошинський район, вул. Академіка Доброхотова, будинок 24, гуртожиток Ідентифікаційний код 3266712365 П/р UA163206490000026002052756091, в АТ КБ «Приватбанк», МФО 320649 ; платник єдиного податку на прибуток: 3 група, в подальшому «Екскурсійне бюро», пропонує будь-якій фізичній особі, іменована надалі «Екскурсант» акцептувати цю оферту і укласти цей Публічний договір (Оферту) про надання Екскурсійних послуг через Веб сайт https://interesniy.kiev.ua/  (надалі – Договір).
Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Екскурсантом та Екскурсійним бюро та засвідчує факт його укладання.

  1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:

1.1. Екскурсійне бюро – фізична особа-підприємець, зареєстрована згідно із законодавством України, для якої виключною діяльністю є організація і забезпечення створення екскурсійного продукту, реалізація і надання екскурсійних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг.

1.2. Екскурсійний  продукт – попередньо розроблений Екскурсійним бюро комплекс екскурсійних послуг тривалістю до 24 годин, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого можуть входити послуги перевезення, послуги розміщення та інші екскурсійні  послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги страхування, трансферу, послуги з організації відвідувань об’єктів кульЕкскурсіюи, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

1.3. Екскурсія – екскурсійна подорож (поїздка або прогулянка) за визначеними маршрутом та строками, забезпечена комплексом Екскурсійних послуг, які замовлялися Екскурсантом (бронювання, розміщення, харчування, транспортні послуги, рекреація, екскурсії тощо.

1.4. Документи на Екскурсію – екскурсійний квиток, проїзні документи, інформаційний лист, рекомендації Екскурсантам з поведінки, страховий поліс (медичне страхування та від нещасних випадків), умови страхування і правила поведінки Екскурсанта при виникненні страхових випадків.

1.5. Квиток – документ, встановленої Екскурсійим бюро форми, який надає право Екскурсанту на відвідання екскурсії. На квиток не розповсюджується ст. 23 Закону України «Про Екскурсіюизм».

1.6. Екскурсант – особа, яка здійснює екскурсійну подорож на термін до 24 годин

1.7. Форма запису  на екскурсію — заповнена заявка на бронювання Екскурсії, яка підтверджує замовлення екскурсійного продукту . Можи бути поєданна з оплатою екскурсійних послуг.

1.8. Лист підтвердження бронювання — лист, який отримує Екскурсант протягом 1-3 робочих днів після заповнення форми записиу на Екскурсію, і який підтверджує замовлення Екскурсанта щодо бажаного екскурсійного продукту та містить умови оплати Екскурсії або підтвердження онлайн-оплати.

1.9. Ануляція екскурсійного продукту – відповідно до умов цього Договору, це відмова Екскурсанта від заброньованого екскурсійного продукту (Екскурсантичної послуги), а також право Екскурсійного бюро відмовити Екскурсанту в наданні заброньованого екскурсійного продукту (екскурсійних послуг) шляхом надіслання підтвердження – ануляції.

1.10. Грошові кошти – кошти, отримані Екскурсійним бюро від Екскурсанта за реалізацію екскурсії, які в повному обсязі підлягають сплаті Екскурсійному бюро.

1.11. Постачальники екскурсійних  послуг – компанії, що надають конкретні послуги, які є складовою екскурсійного продукту (екскурсійних послуг), а саме: послуги з тимчасового розміщення (проживання), перевезення, страхування, екскурсійне та розважальне обслуговування та інше.

1.12. Офіційний сайт Екскурсійного Бюро – офіційна веб–сторінка Екскурсійного бюро, за адресою https://interesniy.kiev.ua/, на якій розміщується різна оперативна інформація про екскурсійний продукт (екскурсійні послуги), що надається Екскурсійним Бюро. Інформація, опублікована на офіційному сайті Екскурсійного Бюро може змінювати та доповнювати умови цього Договору. Датою вступу змін або доповнень в інформаційний матеріал Екскурсійного Бюро є дата розміщення інформації на офіційному сайті Екскурсійного Бюро.

  1. Предмет Договору

2.1. Відповідно до цього договору, Екскурсійне Бюро згідно заповненої Екскурсантом форми бронювання на офіційному сайті Екскурсійного Бюро, зобов’язується надати Екскурсанту за оплату замовлену ним Екскурсійну послугу чи комплекс Екскурсійних послуг (екскурсійний продукт, Екскурсія).

2.2. За цим договором Екскурсійне Бюро може виступати посередником між Екскурсантом і транспортними компаніями, страховими компаніями та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших Екскурсійних послуг.

  1. Права та обов’язки сторін

3.1. Екскурсійне Бюро має право на:

3.1.1. Отримання від Екскурсанта необхідних документів та інших персональних даних Екскурсантів, які використовуються Екскурсійним Бюро з метою бронювання Екскурсійного продукту, проведення належної підготовки до його реалізації, оформлення проїзних та інших документів, необхідних для надання Екскурсійних послуг.

3.1.2. Відшкодування Екскурсантом шкоди, заподіяної Екскурсійне Бюро неправомірними діями.

3.1.3. При бронюванні Екскурсіюів, які мають спеціальні умови бронювання Екскурсійне Бюро має право вимагати від Екскурсанта або через агента передплату за замовлений Екскурсію протягом 1-го банківського дня після бронювання або безпоседеньо під час бронювання.

3.1.4. У разі порушення Екскурсантом строків оплати вартості Екскурсійного продукту Екскурсійне Бюро має право розірвати цей Договір у будь-який час після закінчення строку на оплату Екскурсійного продукту (Екскурсійних послуг) разом зі стягненням з Екскурсанта грошових коштів в розмірах, визначених у пункті 5.2. – цього Договору.

3.2. Обов’язки Екскурсійного Бюро:

3.2.1. Екскурсійне Бюро зобов’язано забронювати екскурсійні послуги та забезпечити Екскурсанта усіма необхідними документами на Екскурсію, які посвідчують право Екскурсанта на отримання Екскурсійних послуг. Передача Екскурсанту документів може здійснюватись представником Екскурсійного Бюро перед виїздом або безпосередньо в офісі, або електронними шляхами.

3.2.2. Екскурсійне Бюро зобов’язано до укладення Договору про надання Екскурсійних послуг інформувати Екскурсанта про екскурсійні послуги, які надаватимуться відповідно до даного Договору: про місце надання Екскурсійних послуг;  умови безпеки Екскурсантів у місці тимчасового перебування; стан навколишнього природного середовища, характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення; час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень; характеристику готелю(-ів), у т.ч. місце його розташування, категорію, строки і порядок оплати готельного обслуговування, правила тимчасового перебування в готелі; дату і час початку та закінчення Екскурсійного обслуговування; програму Екскурсії та можливі зміни в програмі; види і способи забезпечення харчування під час Екскурсантичної подорожі; місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон Екскурсійного Бюро, ціну і порядок здійснення оплати Екскурсійних послуг; умови і наслідки скасування Екскурсії Екскурсантом; іншу актуальну та достовірну інформацію про екскурсійний продукт Екскурсійного Бюро у відповідності з ЗУ «Про Туризм» та ЗУ «Про захист прав споживачів».

3.2.3. У випадку неможливості виконання Екскурсійним Бюро умов, що викладені в заявці бронювання, повернути Екскурсанту всі сплачені ним грошові кошти за Екскурсійний продукт.

3.2.4. За умови повної оплати Екскурсантом вартості Екскурсійного продукту (Екскурсійних послуг) в визначені цим договором терміни видати йому квиток (в пеперовій чи електронній формі) та інші документи, необхідні для надання Екскурсантам Екскурсійного продукту.

3.2.5. Надавати Екскурсанту, за його запитом, інформацію про хід виконання замовлення.

3.3. Екскурсант має право на:

3.3.1. Отримання необхідної та достовірної інформації встановленої законодавством, а також інформації про хід виконання Екскурсійним Бюро замовлення на екскурсійний продукт.

3.3.2. Отримання інформації про наявність у Екскурсійного Бюро необхідних дозвільних документів, необхідних відповідно до чинного законодавства України.

3.3.3. Належне надання Екскурсійним Бюро Екскурсійного продукту (Екскурсійних послуг), замовленого та оплаченого у відповідності з цим договором.

3.4. Обов’язки Екскурсанта

3.4.1. Екскурсант погоджується надавати правдиву, точну й повну інформацію про себе у формі бронювання. Якщо ця інформація зміниться, Екскурсант зобов’язується повідомити про  це якомога швидше.

3.4.2. Надати Екскурсійне Бюро всі необхідні для бронювання Екскурсійного продукту відомості та документи (їх копії) в необхідній кількості примірників, а також перевірити правильність оформлення документів, виданих Екскурсійним Бюро.

3.4.3. Забезпечити дотримання законодавства щодо тимчасового перебування, в т. ч. митних, імміграційних, санітарних, протипожежних та інших правил, норм поведінки, громадського порядку, правил користування Екскурсійними послугами, правил перебування в готелях та інших об’єктах розміщення, також відшкодовувати Екскурсійному Бюро збитки, завдані неправомірними діями Екскурсантів.

3.4.4. Екскурсант зобов’язується письмово повідомляти Екскурсійне Бюро про прийняття умов по альтернативному виконанню останнім Екскурсійних послуг шляхом підписання нового листа бронювання. При цьому попередній лист підтвердження бронювання втрачає свою юридичну силу. У випадку, якщо Екскурсант не приймає умови по альтернативному виконанню Екскурсійним Бюро прийнятих на себе зобов’язань з надання Екскурсійоного продукту або у випадку неможливості надання альтернативних послуг Екскурсійним Бюро, Екскурсанту повертається вартість оплачених ним послуг.

3.4.5. Екскурсант зобов’язується дотримуватись часу, зазначеного в документах на Екскурсію та інформаційному листі і правил особистої безпеки під час подорожі.

3.4.6. Оплатити Екскурсійне Бюро вартість замовленої екскурсії протягом строку, який вказаний в листі підтвердження бронювання або безпосередньо при бронюванні.

3.4.7. У випадку укладення даного Договору за один, два чи три банківські дні до початку Екскурсії, Екскурсант зобов’язаний сплатити Екскурсійне Бюро повну вартість Екскурсії в день укладення цього Договору або під час бронювання.

3.4.8. При перебуванні на Екскурсії дотримуватись вказівок гідів/керівників груп.

3.4.9. Своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях перебування.

  1. Порядок бронювання Екскурсії та порядок розрахунків

4.1. Вартість Екскурсійного продукту, замовленого Екскурсантом згідно з формою бронювання, вказуються на сторніці продукту на сайта та в Листі підтвердження бронювання.

4.2. Екскурсант оплачує екскурсійні послуги або під час заповнення форми запису на екскурсію на сайті екскурсійного бюро, або ж  після отримання Листа підтвердження бронювання за умовами, яки описані в данному листі.

4.3. При бронюванні Спеціальної Екскурсії оплата повинна бути здійснена відповідно до умов, які розміщенні на офіційному сайті Екскурсійного Бюро або відповідно до умов, які зазначені в листі підтвердження бронювання.

4.4. Усі види платежів по даному Договору провадяться в національній валюті України — гривні.

4.5. У разі нездійснення (відсутності) оплати за екскурсійний продукт (екскурсійні послуги) згідно умов передбачених цим Розділом, або в строк зазначений у листі замовленні, Екскурсію автоматично анулюється, а збитки Екскурсійного Бюро покладаються на Екскурсанта.

4.6. Несвоєчасна та/або неповна оплата Екскурсантом вартості Екскурсійного продукту (Екскурсійної послуги) наділяє Екскурсійного Бюро правом відмовити у наданні Екскурсійного продукту (Екскурсійних послуг), навіть якщо Екскурсію вже підтверджено та/або сплачено передплату.

4.7. У випадку замовлення Екскурсантом Екскурсії, в якому порядок бронювання Екскурсії відрізняється від порядку, передбаченого цим Договором, відповідна інформація зазначається у листі підтвердження бронювання. В цьому випадку, пункти цього Договору, що регулюють порядок бронювання Екскурсіюів, втрачають свою юридичну силу і діють умови, вказані в листі бронювання.

  1. Умови відмови від Екскурсійного Продукту

5.1. Екскурсант має право відмовитись від виконання Договору до дати початку Екскурсантичної подорожі за умови оплати Екскурсійному Бюро фактично понесених ним витрат на послуги, замовлені та оплачені до моменту повідомлення ЕКСКУРСІЙНОГО БЮРО про відмову від Екскурсійного Продукту зі сторони Екскурсанта.

5.2. Екскурсійне Бюро має право відмовитись від виконання Договору лише за умови повного відшкодування Екскурсанту фактичних збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Екскурсанта.

5.3. У випадку відмови Екскурсанта від Екскурсійного Продукту Екскурсанту повертаються внесені ним грошові кошти за екскурсійні послуги з утриманням витрат Екскурсійного Бюро. У випадку ануляції Екскурсантом підтвердженого бронювання в зв’язку з неможливістю з будь-якої причини або відмовою зі сторони Екскурсанта здійснити поїздку більш ніж за 24 години до екскурсії, екскурсійне бюро повертає грошові кошти в повному обсязі. Якщо ж відміна здійснюється меньш ніж за 24 години, грошові кошти не повертаються. Для деяких екскурсійних послуг можуть діяти інші умови повернення, в такому разі це зазначається в інформаціному листі, який екскурсант отримує після бронювання екскурсії.

 

  1. Відповідальність Сторін

6.1. Не вважається неналежним виконанням даного Договору суб’єктивне сприйняття та оцінювання Екскурсантом якості послуг приймаючої сторони. Екскурсійне Бюро не несе відповідальності за обставини, на які він не може прямо впливати, такі як наприклад: неввічливе ставлення персоналу постачальників Екскурсійних послуг, технічні проблеми в зовнішніх чи внутрішніх мережах, поломки в електроприладах номеру, погодні умови, прийняття рішень адміністрацією постачальника Екскурсійних послуг, органами місцевого самоврядування, органами влади про здійснення капітальних реконструкцій на території засобу розміщення, або на сусідніх територіях та інші обставини. Послуги надаються відповідно до вимог, стандартів та законодавства постачальників Екскурсійних послуг.

6.2. У випадку порушення Екскурсантами, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії або готелю. Екскурсійне Бюро в даному випадку відповідальності не несе;

6.3. Екскурсант несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки.

6.4. У випадку відмови Екскурсійного Бюро від виконання даного Договору, Екскурсант має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Екскурсанта.

6.5. Екскурсійне Бюро не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів, пункту призначення авіарейсів і пов’язаних з цим змін програми Екскурсії та зміни обсягу і строків Екскурсії. У цих випадках відповідальність перед Екскурсантом відповідно до правил пасажирських перевезень несуть авіакомпанії та інші транспортні компанії та інші треті особи відповідно до законодавства.

6.6. Екскурсійне Бюро не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей та документів Екскурсантів протягом усього періоду Екскурсії.

6.7. Екскурсійне Бюро не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Екскурсанта за оплачені послуги, якщо Екскурсант у період обслуговування на свій розсуд чи у зв’язку зі своїми інтересами не скористався всіма чи частиною оплачених ним послуг та не відшкодовує Екскурсанту витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.

6.8. У випадку одночасного настання таких обставин як: відсутність ануляції Екскурсанта; відсутність оплати Екскурсанта за екскурсійний продукт (Екскурсійну послугу); неявка Екскурсанта на Екскурсанта накладається штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від загальної вартості Екскурсійного продукту (Екскурсантичної послуги), а у разі несплати Екскурсійного продукту (Екскурсантичної послуги) штраф становить вартість, підтвердженого Екскурсійним Бюро Екскурсійного продукту, який було заброньовано, але не було використано з вини Екскурсанта.

6.10. Розміри стягнень, на випадок відмови Екскурсанта від спеціального Екскурсії, інформується в кожному конкретному випадку.

6.11. Інформація про розміри стягнень за відмову Екскурсанта від Екскурсії розміщується на офіційному сайті Екскурсійного Бюро. Підписання цього договору підтверджує згоду Екскурсанта з розмірами стягнень за відмову Екскурсанта від будь-якого Екскурсії.

6.12. Будь-які зміни паспортних даних Екскурсанта (написання ПІБ Екскурсанта, дата народження, номер паспорту) після укладення даного Договору і підписання листа бронювання носять інформаційний характер. Екскурсійне Бюро за можливості вносить відповідні виправлення, однак не гарантує виписку перевізних і супровідних Екскурсійних документів (ваучер, страховка, авіаквитки і т.п.) з урахуванням цих виправлень.

6.13. У випадку недотримання Екскурсантом програми Екскурсії – Екскурсійне Бюро відповідальності за виконання умов цього Договору не несе.

  1. Форс-мажор

7.1.Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов’язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин.

7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

  1. Порядок вирішення суперечок

8.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного законодавства України.

8.2. Екскурсант зобов’язується негайно інформувати про всі претензії з приводу недоліків Екскурсійного обслуговування Екскурсантів під час здійснення Екскурсії для їх оперативного усунення Екскурсійним Бюро. У випадку, якщо Екскурсант скористався заброньованою або альтернативно запропонованою йому послугою, претензії вважаються необґрунтованими, а послуги за Договором наданими належним чином.

8.3. Рекламації з приводу якості Екскурсійного обслуговування повинні бути надіслані Екскурсійне Бюро письмово протягом чотирнадцяти днів з моменту закінчення Екскурсії з детальною інформацією про умови придбання Екскурсії, надання Екскурсійних послуг, доданих документів і контактним телефоном Екскурсанта.

8.4. Екскурсійне Бюро не приймає претензії та не несе відповідальності по претензіях, що пов’язані з негативними наслідками спожитих послуг, що не є предметом даного Договору або стосуються невідповідності рівня спожитих послуг суб’єктивним очікуванням Екскурсантів.

  1. Додаткові умови

9.1. Підписанням даного Договору Екскурсант надає згоду на обробку його персональних даних та персональних даних інших осіб, які зазначаються Екскурсантом в листі бронювання від його імені та за дорученням, Екскурсійним Бюро з метою забезпечення надання Екскурсійного продукту в об’ємі необхідному для досягнення зазначеної мети, а також підтверджує свою обізнаність у правах, визначених у ст. 8 закону України «Про захист персональних даних». Право визначення об’єму обробки персональних даних Екскурсант надає Екскурсійне Бюро. Включення персональних даних Екскурсанта до бази персональних даних відбувається в момент укладення цього Договору. Підписанням цього Договору Екскурсант засвідчує свою обізнаність про таке включення, про свої права, визначені у законі України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

9.2. Сторони погодили, що інформація щодо Екскурсійного продукту (Екскурсантичної послуги), умов бронювання, ануляції та інша, яка розміщена на офіційному сайті Екскурсійного Бюро має юридичну силу та є невід’ємною частиною цього Договору.

9.3. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до закінчення терміну Екскурсії.