Безліч артефактів  трипільської культури свідчать про найвище піднесення духу архаїчної цивілізації мідного віку. Це піднесення знайшло вияв саме у сакральному світі створеному трипільцями близько 7 тисячоліть тому.  Трипільське суспільство настільки давнє що від нього залишилися лише сліди поселень керамічні вироби – статуетки   орнаментований посуд  та ін. Орнаментика трипільського посуду зводиться до безперервного відтворення безконечників – спіралі та свастики що символізують безкінечність сущого. Так у специфічних формах у трипільській культурі простежуються закономірності магічного простору та сакрального світу людських цивілізацій.            

 296 с. – Мова українська – Папір офсетний – Формат 60х84/8