«Російсько-український словник» Сергія Іваницького і Федора Шумлянського видано в 1918 р. у час боротьби за Українську державу в якій згідно ї європейською традицією державотворення мова титульної нації мала стати головним чинником національної консолідації… На жаль і тепер завдання дерусифікації й розширення сфер використання української мови є таким же актуальним як і на початку XX століття.

 

 

Внаслідок науково-дослідницької роботи в основу словника покладено в значно зміненій формі матеріал який міститься у «Словарі російсько-українському» М. Умания Й А. Спілки доповнений найціннішими й необхіднішими додатками з  «Русско-малоросского словаря» Є. Тимченка та «Словаря української мови» Б. Грінченка а також з деяких термінологічних збірників і з власного запасу упорядників.

Друкується за виданням: С. Іваннцький і Ф. Шумлянський «Російсько-український словник». 1918 р. Видання відділу народньої освіти Подільської Губерніальної Народньої Управи. Вінниця. Нова друкарня Пойлішер та дру­карня Міського Самоврядування.

У словнику подано близько 35000 слів. При підготовці нового видання автентично відтворено склад зміст форму подавання виправлено помічені помилки.

524 с. – формат 70х100/16 – папір офсетний