Книга п’ята  ‘Київських мініатюр* відомого київського історика І письменника Віталія Ковалинського розповідає про історію банківської справи у Києві яка розпочалася наприкінці XVIII сторіччя. РОЗПОВІДЬ автора  результатом копітких пошуків та знахідок в архівах де зберігаються розписи документальних свідчень про життя нашого міста. Видання розраховане на широ¬кий загал читачів воно становитиме інтерес для усіх хто ціка¬виться історією України та її столиці

Перші банки в Російській імперії були засновані згідно з указом імператриці Єлизавети Петрівни від 13 травня 1754 року. Це – позичкові Дворянські банки в Петербурзі і Москві та Купецький банк у Петербурзі призначений для купців які торгували і Санкт-Петербурзькому порту. Початок банківській справі в Києві було покладено 1781 року коли відкрилася Київська контора Державного асигнаційного банку. Передувало цій етапній для краю події запровадження в Російській імперії ще 12 років перед тим паперових грошей – асигнацій. Вони призначалися для заміни незручної в користуванні мідної монети.

Зміст

 

Банк на Інститутській

Першопочатки

Головне народне училище

Київська контора Державного комерційного банку

Бібіков

Різнич

Юнк

Київська контора Державного банку Російської імперії

Обліково-позичковий комітет

Мессінг

Бунге

Анасов

Афанасьєв

Демуцькі

Будинок Контори Держбанку

Кобелєв

1905 рік

Виставка 1913 року

Орда

Піскорський

Український Державний банк

Перший прихід більшовиків

Гетьман Скоропадський

Ігнатович

Яневскі

Вдруге в Києві – більшовики

Українські гроші

Нарбут

Кульженко

Творці грошей

На Бібіковському бульварі

Банкноти з Одеси

Банк Радянської України

Буряк

Національний банк України

Матвієнко

Гетьман

Ющенко

Стельмах

Тігіпко

Гроші незалежної України