Робота присвячена новому напрямку антропологічних досліджень – палеопатології. Джерелознавчу базу складають кісткові рештки з поховань знайдених на території давньоруського Києва.

У монографії розглядаються різноманітні хвороби та аналізується їх розпоширення окремі розділи присвячено аналізу та інтерпретації травм професійних змін опорно-рухової системи чоловіків і жінок давнього Києва. Демографічні показники розглядаються на тлі поширення захворювань у представників різних вікових груп населення Києва в порівнянні з іншими містами Давньої Русі та Європи.

391 с. з іл. – мова: українська – формат: 70х100