Серія продовжена перевиданням кращих краєзнавчих праць з історії регіонів України. Опубліковані у другій половині XIX – на початку XX століття вони узагальнили наявні тоді відомості про всі населенні пункти підросійської України що стосувалися переважно парші історії археології та статистики. До другого тому увійшли маловідомі книги Лаврентія Івановича Похилевича про Київську губернію. До другого тому ввійшли маловідомі праці Л. І. Похилевича про Київську губернію:

  • – Уезды Киевский и Радомисльский. Статистические и исторические заметки о всех населенных местностях в этих уездах и с подробными картами их. (1887 р.).
  • – Город Чернобыль Киевской губернии описанный отставным военным Л. П. (1884 р.).
  • – Монастыри и церкви г. Киева. Прежнее и нынешнее состояние и средства содержания причтов а также иноверческие молитвенные дома. (1865 р.)

368 сторінок + 2 карти 50х60 см формат 175х245 мм тверда палітурка.