Текст: Алея посаджена на честь героя України Симоненка Валентина Костянтиновича. 4.07.2010

*Откр. 04.07.2010; гранит