Путівник обіймає пять (Вінницьку Черкаську Полтавську Кіровоградську і Дніпропетровську) областей країни яким присвячено майже 100 окремих статей и понад дві сотні фотографій. Для кожного регіону наводяться природні особливості краю та історія його розвитку з давніх поселень первісної людини і до сучасних часів. В путівнику презентуються природні заповідники найбільш цікаві і привабливі памятки природи Придніпров’я Побужжя га Наддніпрянщини що за своїм геологічні – природничим походженням є унікальними і незнаними на інших теренах України.  

Завдяки історично – відомим переважно з козацьких часів містам містечкам і селам центрального – українського краю у путівнику подається інформація про найвидатніші археологічні пам’ятки і центри козаччини фортеці і замки панські палаци і садиби відомі православні монастирі і церк­ви поодинокі католицькі храми та іудейські молитовні будинки меморіальні музеї і пам’ятники монументи численних війн і гайдамацьких повітань що прокочувалися цими землями кілька останніх століть. Широкий сучасний погляд на Центральну Україну стане у пригоді будь-якому найдопитливішому краєзнавцеві або подорожньому.

142 с. – мова: українська: русский- формат: 65х83/18 – папір: крейд.