Мила Дариночко,екскурсовод в храмi Георгiя Побiдоносця,щира вдячнicть Вам за гостинний прийом,за душевну розповiдь,за
ваше добре серце!
Взагалi,цiкаво спостерiгати за поведiнкою людей на цьому маршрутi. Деякi починяють самi випромiнювати свiтло-яскраве й гаряче чи тихе ,спокiйне й тепле, iншi закриваються,стають похмурi,iнодi зриваються на крик,а коли вiдкривають вiвтар у храмi-бояться до нього пiдiйти,або ж просто бiжать геть . Глибинна сутнicть кожного робиться видимою. На поверхню фiзичного тiла виходить iнформацiя,що зазвичай знаходиться на рiвнi дуже тонких тiл. I пручатися цьому в Мicцях Сили не можливо.