Сюжетна лінія розгортається на тлі будівництва Владиславом Городецьким костелу Святого Миколая. У центрі інтриги – київська архітектура. Зокрема, кілька цілком реальних столичних будинків початку століття, довкола яких і без цього вже існує чимало легенд. Один із них – так званий Будинок з химера­­ми. Втім, оскільки за жанром роман – містичний детектив, усі ці реальні особи й відомі архітектурні об’єк­­ти впле­­тені в зов­сім іншу, паралельну історію, що відбувається за ме­­жами будь-яких фак­­тів, десь у площині невидимих матерій. Зрештою історич­­ні події, архітектурний план Києва і всі ці дивні «химери» на київських будинках складаються в одну цілісну картину, й усі випадковості знаходять своє пояснення. Як підтвердження цьому на останній сторінці додається фрагмент карти Києва з накресленим на ній трикутником, що об’єднує добре знайомі нам будинки.

Придбати книгу в Магазинчику