Видання адресоване науковцям, краєзнавцям, всім, хто досліджує історію України.


Текст друкується з незначними змінами, із збереженням стилістичних особливостей авторського тексту за виданням: П. Г. Клепатский. Очерки по испюрии Киевской земли. Том І. Липовский период». Одесса. Типография


‘Техник», Екатериниская, 58. 1912 г.


ISBN 978-966-8545-87-0


© ПшонківськиЙ О. В, видавець, 2007
© Кирилов Ю. М, покажчики, 2007
© Войтович Л. В., вступна стаття, 2007