Титульний аркуш до альбому київських малюнків Абрагама ван Вестерфельда