Первісно був триповерховим з горищним приміщенням над входом.