У путівнику В. Я. Баранова «З Києва до Качанівки через Ніжин» описано маршрут пов’язаний з подіями що відбувалися в маєтку Качанівка яким у різний час володіли губернатор Малоросії фельдмаршал Румянцев-Задунайський поміщик Почека династія графів Тарновських капіталіст Харитоненко. 
Маєток перетворився на перлину палацо-паркового мистецтва тепер це Національний історико-культурний заповідник «Качанівка». 

По дорозі до заповідника є унікальна можливість ознайомитись зі сторінками історії Києва Ніжина Ічні Іржавця Парафіївки Петрушівки пов’язаними з Качанівським маєтком.

У другій частині книги прочитаєте цікаве дослідження про рзні види грибів яке написав видатний письменник лавреат Національної премії ім.Тараса Шевченка І.В.Качуровський.

У «Путівнику для грибарів» Ігоря Качуровського збережено норми Українського правопису 1928 року («скрипниківки»).