Комплексний атлас України — це своєрідна картографічна енциклопедія нашої держави що представляє Україну як географічну демографічну політичну соціально-економічну та культурну окремість на тлі європейських та світових реалій початку 21 ст. Пропонований "Комплексний атлас України" налічує понад 170 карт та картосхем. Доповненням до мап і їх серій є вдало підібрані численні слайди — візуальні зображення окремих місцин в Україні а також статистичні таблиці графіки і діаграми.

У структурній побудові атласу присутні наступні розділи — природа населення і господарство країни окремі мапи ушкодження та забруднення природного довкілля мапи зайнятості безробіття і міграція людності ринкових процесів (інвестиційної привабливості регіонів роздержавлення та багато інших). На картах атласу відображено і викопні багатства нашої держави. Розмаїтість природних умов та ресурсів України зафіксована ландшафтними картами та мапами фізико-географічного районування її територій. Заслуговує на увагу серія "інвестиційних" карт: інвестиційної привабливості регіонів інвестицій в основний капітал галузей промисловості роздержавлення будівельної індустрії. А серед карт що відображають сферу послуг на особливу увагу заслуговують карти мобільного зв’язку та Інтернет сервісу комерційних банків науково-технічних центрів і науково-технічного потенціалу. Завершальним акордом атласу є карта "Зовнішньоекономічна діяльність України" де наша держава представлена у світових торговельних економічних зв’язках у тім числі інвестиційних.