До історії головної вулиці столиці України неодноразово зверталися вчені і краєзнавці їй присвячено численні статті у періодичних виданнях путівниках по Києву монографіях і ен­циклопедіях. Книга Михайла Рибакова містить 57 нарисів які висвіт­люють роль Хрещатика як центру адміністративного торговель­ного особливо культурного життя Києва. Значну увагу при­ділено навчальним закладам культурним товариствам видав­цям і власникам книжкових крамниць кінотеатрам і циркам театрам і виставкам власникам відомих торгових закладів і фірм тощо.

Несподіваним відкриттям для читача стануть розділи з яких він дізнається про те що на Хрещатику вирувало театральне і циркове життя виникали й зникали розвивались і переходили в нові форми різноманітні театральні трупи – українські російські єврейські польські; для дорослих і дітей з класичним і модерновим репертуаром.

Роль Хрещатика як своєрідного центру мистецького життя міста від 1870-х рр. і до 1941 р. вперше розкрито в описі ху­дожніх виставок що влаштовувалися тут за різними адресами. Не менший інтерес викликають нариси про музичні магазини і майстерні кондитерські та їхніх власників. М. Рибаков зокре­ма вперше описав такі великі комерційні заклади на Хрещати­ку як Торговий дім «Людмер і сини» фірми «Бр. Брабець» «Бр. Єлісеєви» поглибив наші знання про відомі родини Балабух і Семадені ювелірне мистецтво Й. Маршака про музичні майстерні і магазини фірми «Саламандра» та «Зінгер».